"Xenet" tổng hợp dự án đầu tư.

Giá ôtô ở Việt Nam phải cõng bao nhiêu thuế, phí?

Có tới 10 loại thuế, phí khác nhau đánh lên ôtô khiến giá xe ở Việt Nam cao hơn hầu hết các nước trong khu vực, gấp khoảng 3 lần ở Mỹ.

TIN NỔI BẬT

Bản tin thuế số 02 tháng 6 năm 2016

Bản tin thuế số 3 tháng 06 năm 2016

Bản tin thuế số 4 tháng 6 năm 2016

Bản tin thuế số 05 tháng 06 năm 2016

Bản tin thuế số 01 tháng 07 năm 2016

Bản tin thuế số 02 tháng 07 năm 2016

Tình huống thuế GTGT_Số 12.2015

Tình huống thuế GTGT_Số 01.2016

Tình huống thuế GTGT_Số 01.2016

Tình huống thuế GTGT_Số 01.2016

Tình huống thuế GTGT_Số 02.2016

Tình huống thuế GTGT_Số 02.2016

Câu hỏi: Xin cho hỏi chi phí tiền lương, bảo hiểm của Giám đốc có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN không?

Câu hỏi: Kê khai thuế TNDN

Chế độ quản lý và sử dụng hóa đơn chứng từ trong lĩnh vực thuế

Hội Tư vấn thuế Việt Nam trân trọng gửi tới quý độc giả Chế độ quản lý và sử dụng hóa đơn chứng từ trong lĩnh vực thuế gồm: Thông tư Hướng dẫn quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ đã hệ thống hóa, hợp nhất các Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 29/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015

Tình huống thuế GTGT_Số 12.2015

Công ty của em trong tháng 5/2015 có xuất hàng sang Trung Quốc, theo quy định hiện hành là không cần xuất hóa đơn nhưng bộ phận viết hóa đơn đã xuất và chuyển liên 2 cho khách hàng. Bây giờ khi khai báo thuế tháng em có kê khai trong tờ khai thuế GTGT và có phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đó không?

Bản tin thuế số 02 tháng 6 năm 2016

Xin gửi các anh, chị bản tin Tổng hợp văn bản bản tin thuế mới số 02, tháng 6 năm 2016. Trong đó tiêu biểu có: