"Xenet" tổng hợp dự án đầu tư.

Trang chủ » Nghiên cứu, trao đổi » Tình huống thuế GTGT_Số 02.2016

Tình huống thuế GTGT_Số 02.2016

Câu hỏi: Công ty em cung cấp dịch vụ tổ chức sự kiện cho công ty khách hàng thuộc khu phi thuế quan, khách hàng có giấy chứng nhận đầu tư.Xin hỏi bên em suất thuế GTGT 0% đúng không ạ?(Mô tả dịch vụ cung cấp: trang trí sân khấu, trang trí nơi tổ chức tiệc, cung cấp bàn, ghế, bát đũa… không bao gồm suất ăn)E gửi kèm thông tư hướng dẫn Số: 16/VBHN-BTC ngày 17/06/2015.Điều 9. Thuế suất 0%1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.3. Các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% gồm:- Các dịch vụ do cơ sở kinh doanh cung cấp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan bao gồm: cho thuê nhà, hội trường, văn phòng, khách sạn, kho bãi; dịch vụ vận chuyển đưa đón người lao động; dịch vụ ăn uống (trừ dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp, dịch vụ ăn uống trong khu phi thuế quan);Em xin chân thành cảm ơn!

Hội tư vấn thuế trả lời như sau:

 

Căn cứ theo quy định tại khoản 3, Điều 9 TT số 219/2013/TT-BTC về thuế GTGT, các dịch vụ do Công ty cung cấp cho tổ chức trong Khu phi thuế quan gồm: trang trí sân khấu, trang trí nơi tổ chức tiệc, cung cấp bàn, ghế, bát đũa… không bao gồm suất ăn, để tổ chức sự kiện cho công ty khách hàng trong khu phi thuế quan, không thuộc các hoạt động kinh doanh bị loại trừ khi áp dụng thuế suất 0%, do đó công ty được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% với các dịch vụ này.

Tuy nhiên, nếu các dịch vụ này gắn liền với kinh doanh cho thuê hội trường, tổ chức hội nghị, dịch vụ ăn uống được thực hiện bên ngoài Khu phi thuế quan thì không thuộc diện được áp dụng thuế suất 0%.