"Xenet" tổng hợp dự án đầu tư.

Trang chủ » Nghiên cứu, trao đổi » Tình huống thuế GTGT_Số 12.2015

Tình huống thuế GTGT_Số 12.2015

Công ty của em trong tháng 5/2015 có xuất hàng sang Trung Quốc, theo quy định hiện hành là không cần xuất hóa đơn nhưng bộ phận viết hóa đơn đã xuất và chuyển liên 2 cho khách hàng. Bây giờ khi khai báo thuế tháng em có kê khai trong tờ khai thuế GTGT và có phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đó không?

Hội tư vấn thuế trả lời như sau:

 

Căn cứ Thông tư số 119/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 1/9/2014 quy định:

 

Tại khoản 7 Điều 3 sửa đổi Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu của Thông tư số 219/2013/TT-BTC:

 

“ Hóa đơn thương mại. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan.”

 

Tại khoản 1 Điều 5 sửa đổi bổ sung:

 

“ Doanh nghiệp A là doanh nghiệp khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ vừa có hoạt động bán hàng trong nước vừa có hoạt động xuất khẩu ra nước ngoài. Doanh nghiệp A sử dụng hóa đơn GTGT cho hoạt động bán hàng trong nước và không cần lập hóa đơn GTGT cho hoạt động xuất khẩu ra nước ngoài.”

 

Theo quy định trên, trong tháng 5/2015 công ty có xuất khẩu hàng ra nước ngoài thì không cần lập hóa đơn GTGT cho hoạt động xuất khẩu. Tuy nhiên công ty đã xuất hóa đơn và chuyển cho khách hàng vì vậy trong Tờ khai thuế GTGT mẫu só 01/GTGT công ty phải kê khai bình thường vào chỉ tiêu 29 ( Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0% ).Và trong Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn công ty phải kê khai tên, ký hiệu mẫu hóa đơn, ký hiệu hóa đơn…của hóa đơn đã xuất gửi cơ quan thuế như quy định.