"Xenet" tổng hợp dự án đầu tư.

Trang chủ » Tin tức » Ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa VTCA và ITIC

Ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa VTCA và ITIC

Sáng ngày 25 tháng Bảy năm 2016 tại Hà Nội, Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) và Trung tâm Thuế và Đầu tư quốc tế (ITIC) đã ký kết Bản thỏa thuận hợp tác giữa hai tổ chức. Mục đích cơ bản của chương trình hợp tác là thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, phối hợp trong lĩnh vực nghiên cứu, tham vấn xây dựng chính sách thuế, nâng cao chất lượng hoạt động của các bên với vai trò cầu nối giữa người nộp thuế với cơ quan thuế.

 

Các hoạt động chính của chương trình hợp tác gồm: (i) tổ chức các hội thảo; (ii) nghiên cứu và xuất bản các ấn phẩm; (iii) các chương trình nâng cao năng lực quản trị.

 

Theo thỏa thuận này, VTCA và ITIC sẽ phối hợp tổ chức chương trình đào tạo, các cuộc hội thảo, hội nghị để tập hợp các chuyên gia, các bên liên quan trong khu vực công của Việt Nam và người nộp thuế. Gần đây, VTCA, VCCI và ITIC đã tổ chức thành công hội thảo về thuế TTĐB tại Hà Nội, đó sẽ là một mô hình cho sự hợp tác trong tương lai.

 

Thông tin về ITIC

 

Trung tâm Thuế và Đầu tư quốc tế (ITIC) là một tổ chức phi lợi nhuận nghiên cứu và đào tạo độc lập, được thành lập vào năm 1993 để thúc đẩy cải cách thuế và các sáng kiến công-tư để cải thiện môi trường đầu tư trong quá trình chuyển đổi và tại các nền kinh tế đang phát triển. ITIC khuyến khích các chính sách thuế thúc đẩy thương mại, đầu tư và tăng trưởng kinh tế ở các nước không thuộc OECD bằng việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý thông qua các diễn đàn trung lập của ITIC, nơi mà các bên liên quan cùng tập hợp để thảo luận về các phân tích học thuật, nghiên cứu chính sách và thông lệ quốc tế tốt nhất. ITIC có 13 chi nhánh và văn phòng trên toàn thế giới. ITIC có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan Tài chính,  dịch vụ hải quan và cơ quan thuế tại 85 quốc gia. website của ITIC http://www.iticnet.org.